www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Годишен финансов отчет на ДЗЗД"НОВО СЕЛО-ТТ" за 2017 година

ДЗЗД"НОВО СЕЛО-ТТ"

176211798

Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №74,ет.4,ап.15

Приложени документи:

Баланс

Отчет за приходи и разходи (ОПР)

Отчет за паричните потоци

Отчет за собствения капитал

 
Copyright © 2008-2018 www.Godishni-Otcheti.com. Общи условия