www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Годишен финансов отчет на Консорциум Нимарстрой ДЗЗД за 2020 година

Консорциум Нимарстрой ДЗЗД

177021887

Хасково, бул Васил Левски 2а

Приложени документи:

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

 
Copyright © 2008-2021 www.Godishni-Otcheti.com. Общи условия