www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Годишен финансов отчет на ДЗЗД Темос Проджект за 2020 година

ДЗЗД Темос Проджект

177057132

София, бул.Черни връх 119

Приложени документи:

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

 
Copyright © 2008-2021 www.Godishni-Otcheti.com. Общи условия