www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Годишен финансов отчет на ДЗЗД КАМЕЛИЯ за 2019 година

ДЗЗД КАМЕЛИЯ

175595577

ВАРНА, УЛ. АНГЕЛАРИЙ 14 А

Приложени документи:

Баланс

Отчет за приходи и разходи (ОПР)

Отчет за паричните потоци

Отчет за собствения капитал

 
Copyright © 2008-2020 www.Godishni-Otcheti.com. Общи условия