www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Годишен финансов отчет на ДЗЗД ЕВРОТРЕЙД за 2019 година

ДЗЗД ЕВРОТРЕЙД

175522807

РУСЕ, УЛ.АНТИМ ПЪРВИ №5

Приложени документи:

Баланс

Отчет за приходи и разходи (ОПР)

Отчет за паричните потоци

Доклад за дейността

Счетоводна политика

 
Copyright © 2008-2020 www.Godishni-Otcheti.com. Общи условия